Papildoma informacija

Daržovės iš tikro lietuviško kaimo

Išskirtinės kokybės valgomųjų morkų rodiklių kaita sandėliavimo laikotarpiu

2013 m. pasirašyta neterminuota bendradarbiavimo sutartis tarp ūkininko Algimanto Vaupšo ir Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU).

Ūkyje auginamos išskirtinės kokybės (IKP) „Soprano F1″, „Maestro F1″ ir „Vulkano F1″ veislių morkos buvo naudojamos mokslinių tyrimų tikslais. Šių veislių morkų kokybiniai rodikliai buvo nagrinėti 2014 m. E. Streckytės baigiamąjame bakalauro studijų darbe. Pasirinktos netradicinės, bet naujoviškesnės tyrimo analitės.

Tyrimo metodai:

– elektrocheminiai (pH, savitasis elektrinis laidis, redokso potencialas, apskaičiuota produkto energijos vertė P);
– spektriniai (nitratų koncentracija, tirpiosios medžiagos, sausosios medžiagos, branda).

Rezultatai:

Nustatyta (pagal elektrocheminių tyrimų rezultatus), kad mažiausia produkto energijos vertė P visų veislių morkose yra rudenį. Sandėliavimo laikotarpiu šis rodiklis didėja, todėl mažėja produkto tinkamumas žmogaus organizmui (5 pav.).

Spektrinių tyrimų metu nustatyta, kad mažiausia nitratų koncentracija visu sandėliavimo laikotarpiu yra „Vulkano F1″ veislės morkose (42,0 mg/kg). Didžiausias tirpiųjų medžiagų (%) kiekis visų veislių morkose nustatytas pavasarį (7,68 %) (6 pav.). Sausųjų medžiagų (%) kiekis sandėliavimo laikotarpiu mažėjo visų veislių morkose, tačiau nežymiai (7 pav.), todėl galima teigti, kad tai lėmė geros sandėliavimo sąlygos. Nustatyta, kad visų veislių morkose mažiausia branda buvo žiemą, o didžiausia – pavasarį (13,07–18,47 N/mm) (8 pav.), taip pat nustatyta, kad didžiausias tirpiųjų ir sausųjų medžiagų procentinis kiekis bei branda yra „Vulkano F1″ veislės morkų kakleliuose.

Išvados:

Sandėliavimo sąlygos ir laikotarpis neturėjo neigiamos įtakos tiriamų veislių morkų kokybiniams rodikliams. Morkos buvo sandėliuojamos tinkamai.

1 pav. Elektrocheminių tyrimų metu naudoti prietaisai:

A. Potenciometras.

B. Konduktometras.

C. pH-metras.

2 pav. Spektrinių tyrimų metu naudotas infraraudonųjų spindulių analizatorius.

3 pav. Paruošti mėginiai elektrocheminiams tyrimams.

4 pav. Morkos kaklelis.

5 pav. Energijos vertės kaita sandėliavimo laikotarpiu.

6 pav. Tirpiųjų medžiagų (%) kiekio kaita sandėliavimo laikotarpiu.

7 pav. Sausųjų medžiagų (%) kiekio kaita sandėliavimo laikotarpiu.

8 pav. Brandumo kaita sandėliavimo laikotarpiu.

Algimanto Vaupšo ūkis

Adresas

Dvarčiaus kaimas, Užvenčio seniūnija, 86354 Kelmės rajonas

Mobilaus telefono numeris

+370 687 54968

Telefono numeris

+370 427 60039

El. paštas

algimantasvaupsas@gmail.com